آبشار شصت کلاته

آبشار شصت کلاته در انتهای جنگل شصت کلا، در ۲۲ کیلومتری جنوب غرب گرگان واقع گشته که مسیر دسترسی به آن از میان این جنگل زیبا می گذرد.
منبع آبشار شصت کلا رودخانه شصت کلا می باشد که به طول تقریبی ۴۳ کیلومتر از دامنه‌های شمالی کوه قل بلاغ سرچشمه گرفته و با عبور از دره‌ها و جنگل‌های زیبای کوه جوزبند و سیراب نمودن روستای سیدمیران، به دشت گرگان و مازاد آن به رودخانه قره‌سو می‌ریزد.
این رود زیبا در مسیر خود غیر از آبشار شصت کلاته، آبشارمعروف باران کوه را نیز بوجود می آورد.
جنگل شصت کلا در ۶ کیلومتری جنوب غربی شهر گرگان واقع است. وجود قارچهای گوناگون و بعضا سمی که در صنعت داروسازی از آن استفاده مینمایند، از جاذبه های این جنگل است.