آسیاب گبری خرم آباد

آسیاب گبری یا آسیاو گاری یکی از آثار تاریخی لرستان است که در جنوب خرم آباد و در محله پشته حسین آباد خیابان طیب نزدیک به بوستان قاضی آباد واقع شده است. قدمت این اثر به دوران ساسانی باز میگردد. ساختمان آسیاب گبری با سنگ های تراش خورده و سنگ قلوه و ساروج بنا شده است.
آسیاب گبری ازجمله بناهای عام المنفعه و قدیمی شهر خرم آباد میباشد که دارای پلان مستطیل بوده و به شکل مکعب به طول ۲۶ متر، عرض ۶ متر و ارتفاع ۱۱٫۵ متر ساخته شده است .
این اثر که احتمالاً متعلق به شهر شاپورخواست ساسانی بوده تا دوره قاجاریه کاربرد داشته و مورد بهره برداری قرار می گرفته است .
سبک سازی و خاکبرداری، دیواره چینی و بندکشی دیواره سنگی از اقداماتی بود که در فصل اول مرمت آسیاب گبری خرم آباد، انجام شده است.
آسیاب گبری با شماره ۳۶۳۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .

توضیحات تکمیلی :

بوستان زیتون دیگر بوستان نزدیک به آسیاب گبری است که در سمت شرق آن واقع است.