امامزاده جعفر بروجرد

امام زاده جعفر در شرق بروجرد قرار دارد و شامل بقعه امام زاده جعفر و حواشی آن، بقعه دوخواهران، گورستان عمومی و آرامگاه خصوصی است.
ساختمان اصلی، معروف به بقعه امام زاده جعفر از آثار دوران سلجوقی است که ساختمان بنا گنبدی مخروطی شکل بر بالای ضریح است. تعمیرات و تغییراتی از دوره ایلخانی نیز در این مجموعه دیده می شود. این نمونه معماری در ایران بسیار نادر بوده و نمونه دیگر آن آرامگاه دانیال نبی در شوش خوزستان است.

معماری بنای امامزاده جعفر بروجرد :

بر خلاف گنبد های گرد و دایره ای شکل که مشخصه بناهای اسلامی است گنبد امام زاده جعفر به یک مخروط بلند شبیه است که شبیه به کلاههای قدیمی ایرانیان میباشد.
مقبره اصلی هشت ضلعی است و اندازه کل زیر بنای آن ۲۲ در ۲۰ متر و ارتفاع گنبد آن از سطح زمین نزدیک به ۲۵ متر است. طبقات بقعه یک دست و سالم اند ولی نمای اطراف حرم، اصالت معماری اصلی را از دست داده و به مرور زمان از نظر کالبد ظاهری تغییر کرده است. درگاه ورودی مقبره دارای دو نشیمن است که با کاشی های عصر صفوی و قاجاری مزین شده است. این درگاه، دری از چوب به اندازه ۱٫۵ در ۲ متر دارد که کنده کاری شده و بر حاشیه آن نیز آیاتی از قرآن حک شده است.
کنده کاری و منبت کاری روی لنگه های در و حاشیه آن از هنر و زیبایی فراوان برخوردار بوده و شاهکاری از هنر دوره صفوی است. زنجیر نفیسی از جنس نقره بر درب چوبین امام زاده قرار داشت که به سرقت رفت. در کناره درگاه، سنگ قبری از مرمر به اندازه ۳۸ در ۵۰ سانتی متر بر دیوار نصب شده که بر حاشیه آن آیاتی از قرآن به طور برجسته کنده کاری شده است. این سنگ قبر به بانویی به نام شاخاتون تعلق دارد. در وسط حرم، ضریحی از چوب و ورشو قرار دارد. اصل قبر در طبقه زیرین است و شش پله از کف حرم پایین تر است که اتاق آجری سردابه آن به بلندی ۳ متر ساخته شده است.

دروازه غربی امام زاده :

این دروازه ورودی اصلی امام زاده جعفر به حساب می آید که سابقا آن را از طریق بازارچه ای به کوی دانگه بروجرد وصل می کرده است. سر در فعلی گویا در دوره قاجار تعمیر و یا بنا شده است.

بقعه دو خواهران :

در صحن امام زاده و در شرق بنای اصلی، بقعه ای متبرک به نام دوخواهران وجود دارد که تاکنون مورد پژوهش کارشناسانه قرار نگرفته است اما مردم بروجرد توجه ویژه ای نسبت به زیارت این بنا دارند. این بنای آجری گرد است و فاقد ظرافت های معماری است.

قبرستان مجاور امام زاده :

صحن جنوبی و شرقی امام زاده جعفر بروجرد، گورستانی عمومی است که در گذشته، شرقی ترین بخش شهر به حساب می آمده و مجاور دیوار قلعه شهر بود. دیواره قلعه باستانی بروجرد تا اواسط دهه شصت بر جا بود که بدون در نظر گیری وجهه تاریخی آن توسط شهرداری تخریب و دیواره جدیدی به جای آن بنا نهاده شد.
برخی سنگ قبرهای این گورستان قدیمی اند و صدها سال قدمت دارند که جا دارد نسبت به نگه داری از آنان دقت شود. همچنین آرامگاه خصوصی جالب توجهی در شرق بقعه اصلی قرار داشت که کم کم تخریب شد. در میان افراد مدفون در این محل، شاعران و عالمان مذهبی متعددی دیده می شوند که مشخصه آنها سنگ قبرهای نفیس با نوشته های عربی است.

درختان قدیمی محوطه امامزاده جعفر بروجرد :

چند چنار قدیمی در صحن امام زاده جعفر قرار دارد که سن آنها را چند صد سال تخمین می زنند. قدمت و بزرگی این چنارها در بروجرد به مثل تبدیل شده است.

وضعیت فعلی بنای امامزاده جعفر بروجرد :

بنای امام زاده جعفر با حواشی و متعلقات آن، بعد از مسجد جامع بروجرد، قدیمی ترین اثر تاریخی در درون این شهر بشمار می آید. تعمیرات غیر کارشناسی، رطوبت و خانه سازی در اطراف حرم، خسارات شدیدی به این بنای دیدنی وارد آورده و بر مردم و مسئولان بروجرد است که در نگهداری آن کوشا باشند.