بازار ماهی فروشان بوشهر

بازارچه قدیمی عرضه ماهی و میگوی شهر بوشهر از قطب های تولید و پرورش آبزیان می باشد. فضای بازارچه ماهی و میگوی بوشهر فاقد استانداردهای مناسب بوده و مکان هایی که در این بازارچه آبزیان عرضه می شود غیر بهداشتی است.
متاسفانه از این بازار استقبال شایانی نمیشود چرا که بوی بد این بازار کمی آزار دهنده است و خریداران ترجیح میدهند تا ماهی مورد نیاز خود را از دست فروشان ماهی یا فروشندگان مستقر در اسکله های بوشهر تامین کنند.
عدم بازاری شایسته جهت عرضه ماهی و میگو موجب شده تا در برخی نقاط شهر، بعضی از ماهی فروشان به دستفروشی پرداخته و این محصولات را به صورت کاملاً غیراستاندارد و غیربهداشتی عرضه کنند.
علاوه بر این که فضای این بازار بسیار کوچک است، کسبه این بازار نیز به جای این که آبزیان خود را در درون مغازه عرضه کنند در درون سینی هایی قرار داده اند که موجب سد معبر و برخورد عابرین با سینی ها می شود که این باعث آلودگی بدن و لباسها می شود.
فرسودگی این بازارچه و قرار گرفتن آن در محل پر رفت و آمد شهر موجب ایجاد بوی بد و متعفن در مرکز شهر بوشهر شده است، موضوعی که چندین بار اعتراض شهروندان به خصوص سازمان های مردم نهاد را در بر داشته است.