بقعه میرمحمد حنیفه – جزیره خارک

آرامگاه میر محمد حنیفه یکی از مهمترین و با ارزش ترین آثار تاریخی و فرهنگی جزیره خارک یا جزیره خارگ به شمار می آید. این آرامگاه در بخش جنوب غربی جزیره خارک واقع است. آرامگاه میر محمد حنفی از مهم ترین زیارتگاه های موجود در جنوب ایران است.
بنای این آرامگاه که تاریخ ۷۳۸ هجری قمری را برخود دارد مربوط به حکمرانی سلسله سلجوقیان در ایران است، همزمان باحکمرانی قطب الدین تهمتن، از پادشاهان هرمز، که بر جزایر وسواحل خلیج فارس ودریای عمان فرمانروایی داشته است.
براساس اعتقاد اکثر محققین ومورخین، این بقعه آرامگاه محمد حنفیه فرزند امام علی است وکتیبه ای بدین مضمون نیز در داخل آرامگاه وجود دارد. بنابر اعتقادی میرمحمد حنفیه، فرزند حضرت علی بر اثر ظلم و ستم بنی امیه وبنی مروان نسبت به خاندان بنی هاشم از مدینه مهاجرت کرده و در راه بصره در خارک اقامت گزیده و بدلیل مسمومیت فوت کرده است.
مردم خارگ میر محمد را دوست دارند، چه شیعه و چه اهل تسنن. هم مردگان شیعه در جوار میر محمد دفن شده اند و هم مردگان اهل تسنن . برادری و برابری در مردم خارگ از دیر ایام تاریخ بوده است . حدود ۱۹ شهید که روایتی از تاریخ جنگ و انقلابند در کنار بقعه میر محمد خارک به خاک سپرده شده اند.

معماری بقعه میر محمد حنیفه :

گنبد این آرامگاه شباهت زیادی به گنبد آرامگاه دانیال نبی در شوش دارد. کاشی کاری فضای دیوارهای داخلی آرامگاه، اغلب زرین فام و دارای اهمیت فراوانی است. این بنا با دو گنبد هرمی شکل مضرس و گنبد مدور کوچک، جلوه ویژه ای دارد. فضای درونی این بقعه با کاشی کاری ستاره‌ای و هشت ضلعی تزیین شده است.

معمار بقعه میر محمد حنفی :

در ورودی صحن بقعه میرمحمد بر سر در ، به عربی و با هنر کاشی کاری نام سازنده این بنای تاریخی نگارشته شده است . سید علی بخاری معماری است که پس از اتمام بنا ، با سقوط از بلندای سازه زیبایش فوت نمود و در کنار قبر میر محمد دفن گردید.
از کاشی کاری های قدیمی این بنا تنها تکه های کوچکی برجای مانده و قسمت اعظم آنها در زیر گچ کاری های بازسازی پنهان شده است . تزیینات، وسایل، فرشها و تابلو های این آرامگاه بسیار قدیمی هستند . بسیاری از آنها وقف مردم است.
مجموعه آرامگاه میر محمد حنفیه با شماره ۲۲۰۵ توسط سازمان میراث فرهنگی کشور در فهرست آثار ملی ثبت شده است.