تالاب سراندون و بالندون

مجموعه تالابی آب شیرین سراندون و بالندون در جوار روستای سیدمحله در کیلومتر ۲۲ ساری به بابلسر قرار گرفته و دارای دو بخش جنوبی و شمالی می باشد. بخش جنوبی سراندون و بخش شمالی بالندون نامیده میشود.
وسعت این تالابها حدود ۳۰ هکتار و عمق متوسط آن یک متر است که در زمستان و پاییز پرآب بوده و در بهار و تابستان به علت استفاده های زراعی کم آب است. درون و پیرامون این تالابها پوشیده از نیزار و گیاهان مردابی است که با مرغزار و شالیزار احاطه شده است. این مجموعه از تالاب ها به دلیل اقلیم مناسب، آب شیرین، پوشش گیاهی و مواد غذایی، زیستگاه پرندگان مهاجری همچون قو، مرغابی، قره غاز و پرلا می باشد.
دسترسی مناسب، محوطه سرسبز و دلنشین، مناظر بکر و وحشی، فضاهای جالبی را پدید آورده که می تواند مورد استفاده صنعت گردشگری قرار گیرد.