تخت نادر همدان

تخت نادر یکی از دشت‌های کوهستان الوند در همدان است. تخت نادر در ادامهٔ مسیر صعود به قله الوند قرار دارد و محوطه‌ای به مساحت تقریبی ۱ و نیم هکتار، با شیب کم و پوشش گیاهی چمن‌زار کوهستانی را شامل میشود. تخت نادر ۲۹۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
در کوهستان الوند علاوه بر قلل مرتفع و شیب‌دار، دشت‌های کوچکی وجود دارد، که سطح آن‌ها از چمن‌زار پوشیده شده و چشمه‌های بسیار در آن‌ها جریان دارد. با توجه به این که این دشت‎ها نسبتاً مسطح هستند، به صورت جایگاهی مناسبی برای استراحت و اطراق کوهنوردان مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین این دشتک‌ها میدان میشان ، تخت نادر، چمن شاه‌نظر و تخت رستم هستند.

مسیر رسیدن به تخت نادر همدان :

پیش از آسفالت شدن جاده عباس آباد به گنج نامه و تردد وسایل نقلیه موتوری در آن ، علاقمندان صعود به قله الوند از مسیر کوچه باغهای عباس آباد به فخر آباد از نخستین سینه کش وکوههای مشرف به عباس آباد راهی میدان میشان می شدند.
این مسیر از انتهای کوچه باغها به قله به هفت قسمت تقسیم شده و هر قسمت با نام تخت مشخص می گردید . تخت اول و نخت دوم الی تخت هفتم .
آخرین تخت، تخت نادر است که تخت هفتم نامیده می شود و قله الوند در بال جنوب غربی آن خود نمایی می کند .

وجه تسمیه تخت نادر :

در فرهنگ الوند، تخت به معنای زمینی هموار و مسطح در کوهستان می باشد که اغلب پوشیده از چمن و سبزه و گیاه است و محلی مناسب برای رفع خستگی و تجدید قوای راهپیمایان است و از قرن ها پیش این نام در الوند بوده و هست.
عده ای بر این عقیده اند که از زمانی که نادر شاه افشار به تخت نادر آمده، آن چمنزار تخت نادر نامیده شده است .
از دیدگاهی دیگر تخت یعنی چمنزاری پر آب و سبزه و مسطح و جای رفع خستگی و نادر یعنی بی مانند، بی نظیر و کم یاب.
بنابراین به چمنزار زیر قله الوند از این جهت تخت نادر گفته می شود که چمنزاری از بی نظیر و بی مانندست و به راستی تخت نادر در جمع چمنزار ها و تخت های الوند کوه، چمنزاری بی نظیر است و نه تنها در جمع تخت های الوند، بلکه در جمع چمنزارهای کشورمان، شاید بی مانند باشد.