تنگه کپرگه بروجرد

تنگه کپرگه در استان لرستان و در شهرستان بروجرد واقع شده است. تنگه زیبای کپرگه در شمال غربی شهر بروجرد و انتهای جادهٔ گلدشت واقع است.
بعد از گذراندن روستاهای شیخ میری، کپرگه ۱، کپرگه ۲، کپرگه ۳ شروع شده و تا روستای ونایی ادامه دارد. این تنگه دارای یک رودخانهٔ دایمی با پیچ و خم فراوان است که فقط پیاده و یا با دوچرخه می‌توان از آن عبور کرد.
هر دو طرف رودخانه پاکوب دارد. این تنگ از آخرین روستای کپرگه شروع شده و در منطقه ونایی به پایان میرسد.
برای گذر از تنگه کپرگه تنها می‌توان پیاده و از میان آب عبور کرد. پس از پیمایش تنگ میتوانید به روستایی ونایی رفته و یا همان مسیر تنگ را بازگردید.
این تنگ یکی از بهترین و زیباترین مسیرهای کوهپیمایی برای کوهنوردان بروجردی است و دارای دو چشمه آبگرم، پل سنگی و غاری به نام غار مخفی و طاقچه است. روستاهای شیخمیری، کپرگه و ونایی در این منطقه دارای مردمی مهربان و مهمان نواز و دوستدار کوهنوردان هستند.