جاهای دیدنی استان کرمانشاه – جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه – مکان های دیدنی استان کرمانشاه – دیدنی های استان کرمانشاه – گردشگری استان کرمانشاه – جاذبه های توریستی کرمانشاه – شهرهای کرمانشاه – نقشه استان کرمانشاه – استان کرمانشاه

 

جاهای دیدنی کرمانشاه :

* غار دواشکفت کرمانشاه

* طاق بستان کرمانشاه

* سراب نیلوفر کرمانشاه

* سراب قنبر کرمانشاه

* خانه خواجه باروخ کرمانشاه

 * تکیه معاون الملک کرمانشاه

* تکیه بیگلر بیگی کرمانشاه – موزه خط و کتابت کرمانشاه – موزه پارینه سنگی زاگرس

* منطقه شکار ممنوع تالاب هشیلان کرمانشاه

* باغ پرندگان کرمانشاه

 

جاهای دیدنی روانسر :

 

* غار قوری قلعه – روانسر

 

جاهای دیدنی هرسین :

 

* سراب نجوبران – هرسین

* روستای نجوبران هرسین

 

جاهای دیدنی پاوه :

 

* روستای هجیج – پاوه