حمام شیخ – موزه صنایع دستی اردبیل

حمام شیخ که در حال حاضر موزه صنایع دستی اردبیل است درکوی عالی قاپوی اردبیل، کوچه شهیدگاه در نزدیکی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی واقع است. در ورودی حمام شیخ ساده بوده ولی دارای هشتی بسیار زیبا با گنبد کروی است. قدمت این حمام به دوران صفویه بازمیگردد.

معماری حمام شیخ اردبیل :

رختکن حمام چهار رواق و ستون های هشت ضلعی دارد که تاق های جناغی مختلف بلند و کوتاه روی آن ها قرار دارد.
رخت کن حمام دارای چهار رواق و چهار ستون هشت ضلعی است. بر روی ستونها طاقهای جناقی بلند و کوتاه نهاده شده و نیم گنبد رواق ها بر طاق نماها تکیه دارد.
ازاره حمام شیخ کاشی های ساده داشته که اخیراً مرمت شده است. داخل حمام دارای دو شاه نشین بزرگ قرینه و دو نیم گنبد کوچک است که به خزینه آب گرم و در ورودی منتهی می شود. گنبد اصلی مرتفع بوده و با آویزهایی بر طاق نماها و نیم ستونهای مربع تکیه زده است.
همه دیوارها و سقف پوشیده از نقاشیهای تزیینی مختلف بوده که در حال حاضر به علت سفید کاری از بین رفته است. از این تزیینات، فقط در گوشه جنوبی، زیر گنبد کوچک کنج رختکن، نقاشیهایی از گل و بوته و برگ اسلیمی ساده باقی مانده است.

موزه صنایع دستی اردبیل :

حمام شیخ اردبیل پس از اتمام عملیات مرمت در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ به عنوان موزه صنایع دستی استان اردبیل با اهداف ذیل مورد بهره برداری قرار گرفت:
– نمایش آثار هنری صنایع دستی در سطح استان به صورت دوره ای
– ایجاد کارگاه های هنری، جهت حفظ و احیاء هنرهای سنتی و صنایع دستی
– انجام پژوهش و تحقیق برای علاقمندان در زمینه هنرهای سنتی از قبیل کارگاه سفال، کارگاه معرق چوب، کارگاه قلمزنی، کارگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، سوخت روی چوب و سایر رشته های هنری مشابه.