حمام وزیری ساری

حمام وزیری از بناهای دوره قاجاری بوده و در ساری، خیابان انقلاب، کوچه آب انبار نو در کنار خانه کلبادی قرار دارد.
این حمام درگذشته دارای دو ورودی از طریق آب انبار نو و خیابان ۱۸ دی فعلی بوده وهم اکنون هر دو مسیر مسدود شده و دسترسی به آن تنها از حیاط شمالی خانه کلبادی امکان پذیر است.
این حمام با مساحتی در حدود ۲۰۰ مترمربع دارای همه فضاهای لازم برای یک حمام سنتی شامل ورودی، سربینه، راهروی انتقالی هوا، گرمخانه، خزینه های آبگرم و سرد، سرویس بهداشتی و تون (گرمابه) است.
این حمام درگذشته درجوار خانه وزیری قرار داشت و روزگاری نیز قسمتی از این خانه بوده است واز همین رو به حمام وزیری معروف است.
در حال حاضر در این حمام موزه ای برپا شده است که شبیه به موزه های مردم شناسی می باشد.
این اثر در تاریخ ۷مهر ۱۳۸۱با شمارهٔ ثبت ۶۲۶۹به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.