درباره خیابان چهارباغ عباسی

چهارباغ عباسی یکی از خیابان‌های تاریخی شهر اصفهان است که بین دروازه دولت و سی و سه پل قرار دارد. پس از آنکه شاه عباس اول صفوی اصفهان را به پایتختی انتخاب کرد فعالیتهای وسیعی برای ساختن قصرها و پلها و مساجد تاریخی آغاز شد.
طرح ایجاد گردشگاهی مانند چهارباغ هم در همین سالها به وجود آمد و دستور احداث آن صادر شد. به دستور شاه عباس اول از محل دروازه دولت تا دامنه کوه صفه خیابان عریض و طویل مشجری تحت عنوان چهارباغ احداث شد. این خیابان گردشگاه خانواده سلطنتی و درباریان بوده به همین دلیل آن را با درختان و گل های زیبایی آراستند و اطراف آن بناهای زیبا و باغ های متعدد ساختند.

 

معماری چهارباغ عباسی

 

دو بخش چهارباغ عباسی و چهارباغ بالا در عصر شاه عباس یکم طراحی شده و تاریخ تقریبی ساخت آن به سال ۱۰۰۰ هجری قمری (۱۵۹۱ میلادی) برمی‌گردد. چهارباغ پایین در دوره رضا شاه پهلوی و با همان طرح به چهارباغ دوره صفوی افزوده گردید.
در گذشته یک جوی آب از میان این خیابان تا زاینده رود جاری بوده که درمحل تقاطع‌ها به حوض‌هایی می‌ریخته‌است. در خیابان مسیری خاص برای افراد سواره تعیین شده بوده و در اطراف آن باغ‌هایی بوده که میان امرا برای ساخت عمارت تقسیم شده بوده اما عموم مردم نیز می‌توانستند از آنها استفاده کنند. پل الله وردی خان یا سی و سه پل، خیابان چهارباغ را به دو قسمت (خیابان چهارباغ بالا و پایین) تقسیم می‌کرده و راه ارتباط چهار باغ بالا و پایین بوده‌است.
در اطراف این خیابان چهار باغ سلطنتی بزرگ قرار داشته‌است. این چهار باغ بزرگ به جز باغ هشت بهشت امروزه از بین رفته‌اند.
مدخل این باغ ها با نظم و ترتیب خاصی در مقابل یکدیگر واقع شده بودند و بر بالای هر یک عمارتی کوچک اما بسیار زیبا ساخته شده بود. تعداد این باغها بسیار زیاد بود و قرینه سازی در آنها به حدی رعایت شده بود که واقعاً جذاب و دیدنی بود.
در حال حاضر خیابان چهارباغ از گردشگاههای مشهور شهر اصفهان است که به سه قسمت تقسیم می شود. از میدان شهدا تا میدان امام حسین (ع) چهارباغ پایین نامیده می شود.
از میدان امام حسین(ع)تا میدان انقلاب اسلامی چهارباغ عباسی و از دهانه سی و سه پل تا میدان آزادی، چهارباغ بالا نامیده می‌ شود./n