درباره سی و سه پل اصفهان

سی‌وسه ‌پل که به نامهای دیگری همچون پل الله وردی خان، پل سی و سه چشمه، پل چهل چشمه، پل شاه عباسی، پل چهار باغ، پل جلفا و پل زاینده رود شناخته میشود روی زاینده‌رود در شهر اصفهان ساخته شده‌ است. این پل که شاهکاری از دوره پادشاهی شاه عباس اول است در حدود سال ۱۰۰۵ هجری قمری به هزینه و بازبینی سردار سرشناس او الله‌وردی خان بنا شده‌است.
به این پل شاه عباسى میگویند چون شاه عباس اول دستور بناى آن را داده است و چون به مباشرت و اهتمام الله وردیخان ساخته شده به پل الله وردیخان معروف گردیده و از لحاظ اینکه معبر مردم به جلفا بوده آن را پل جلفا هم گفته ‏اند و چون در ابتدا چهل چشمه داشته پل چهل چشمه و اینک سى و سه چشمه دارد به پل سى و سه چشمه اشتهار دارد.
سی وسه پل، چهار باغ عباسی را به چهارباغ بالا متصل می‌کند که در گذشته ۴۰ چشمه داشته است اما در حال حاضر حدود سی و سه چشمه وجود دارد و مابقی آنها مسدود شده اند. سی و سه پل ۲۹۵ متر درازا و ۱۴ متر پهنا داشته و درازترین پل زاینده رود است.
در دوره صفویان مراسم جشن آبریزان یا آب‌پاشان در کنار این پل صورت می‌گرفته‌ و در سفرنامه‌های جهانگردان اروپایی آن دوران اشاراتی به برگزاری این جشن شده‌است. ارامنه جلفا هم مراسم خاج‌شویان خود را در محدوده همین پل برگزار می‌کرده‌اند.
پل زیبای تاریخی سی و سه پل اصفهان در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۱۰ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.