صید سنتی مشتا – بندرعباس

مُشتا نوعی روش صید سنتی آبزیان در استان هرمزگان در جنوب ایران است. این نوع صید با استفاده از جزر و مد انجام می‌شود. در این روش چوب‌هایی در ساحل تعبیه شده و با استفاده از تور حصاری ایجاد می‌شود که هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن شده و با پایین رفتن آب آبزیان داخل آن به وسیله صاحبان مشتاها صید می‌شوند. این نوع صید در اکثر سواحل استان هرمزگان انجام می‌شود.
هر چند میزان آبزی که در داخل مشتاها به دام می افتند در هر نوبت به کمتر از سه تا پنج کیلوگرم می رسد اما سال گذشته حدود سه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم ماهی در یکی از مشتاهای شهر بندرعباس به دام افتاد.
در راستای حفاظت از آبزیان در فصل تخم گذاری ماهیان هامور صید به روش سنتی مشتا در آبهای هرمزگان ممنوع میشود. زمان منع صید از ۱۵ فروردین تا آخر اردیبهشت سال ۹۱ می باشد. همچنین به همین علت صید حلوای سفید و سیاه و شوریده از اول اردیبهشت تا پایان خرداد و صید میش ماهی نیز از نیمه اول مرداد تا پایان شهریور ممنوع است.
صید با تورهای منوفلامنت نیز در طول ساحل در آبهای هرمزگان ممنوع است. منوفلامنت تور ریز و نامرئی است که در آن ماهی های کوچک صید شده و سبب نابودی ذخائر آبزیان می شود.
هرمزگان با سالانه ۱۴۳ هزار تن صید آبزی رتبه نخست را در کشور دارد. این استان هزار و ۴۳۰ کیلومتر مربع ساحل و ۲۲ بندر صیادی دارد. صید بی رویه و غیر مجاز از عوامل تخریب زیستگاهها و کاهش ذخایر آبزیان در استان هرمزگان به شمار می رود.