گسترش صنعت گردشگری بدون یادگیری زبان بین المللی که همان زبان انگلیسی می باشد تقریبا غیرممکن است. یک گردشگر خارجی زمانی احساس بهتر و خوشایندی خواهد داشت که بتواند براحتی با مردم ارتباط برقرار کند. در ادامه یادگیری کلمات انگلیسی کلمه ای دیگر را معرفی می نماییم.

 

عروسی به انگلیسی – معنی عروسی به انگلیسی – عروسی به زبان انگلیسی – ترجمه عروسی به انگلیسی – عروسی – کلمه عروسی – ازدواج به انگلیسی

 

 

Marriage – عروسی کردن – ازدواج کردن – ازدواج به انگلیسی

Wedding – مراسم عروسی – مراسم ازدواج – عروسی به انگلیسی