عمارت طاهری – موزه مردم‏ شناسی بوشهر

بنای تاریخی طاهری در محله بهبهانی بندر بوشهر قرار دارد. آدرس دقیق ساختمان طاهری بوشهر خیابان ساحلی، جنب ایران شناسی می باشد. قدمت عمارت طاهری بوشهر به دوره قاجار می رسد. این مکان برای اولین شهردار بوشهر آقای سیادت بنا گردید و در آن دوران به بلدیه معروف شد و بعدها شخصی به نام طاهری آن را خریداری کرد و نام طاهری بر این بنا ماندگار گردید.
امروزه این بنا در اختیار میراث فرهنگی و گردشگری قرار دارد و تبدیل به موزه مردم شناسی شده است.
موزه مردم‌شناسی بوشهر از مکان‌های دیدنی بندر بوشهر می باشد. این موزه در سال ۱۳۸۴ خورشیدی در خیابان ساحلی در محل عمارت قدیمی طاهری تاسیس شده است. این مکان دیدنی محل نمایش بخش‌هایی از شیوه زندگی، آداب و رسوم و فرهنگ مردم استان بوشهر بوده و فضای متفاوت موضوعات مردم‌شناسی استان بوشهر را به تصویر می‌کشد.

معماری عمارت طاهری بوشهر :

سبک معماری این بنا و ساختمان‌های بافت قدیم بوشهر ساده و سبکی خاص به نام بیت هیلانی بوده به طور کلی در بافت قدیم بوشهر تمامی عمارت‌ها و خانه‌ها از سنگ‌های آهکی مرجانی با ملات گچ ساخته شده و درها و پنجره‌ها از چوب جنگلی درختان ساج و به صورت دولنگه تهیه شده‌اند که بربالای تمامی درب‌ها هلالی با شیشه‌های رنگی کار شده است.

بنای تاریخی طاهری در محله بهبهانی بندر بوشهر قرار دارد. آدرس دقیق ساختمان طاهری بوشهر خیابان ساحلی، جنب ایران شناسی می باشد. قدمت عمارت طاهری بوشهر به دوره قاجار می رسد. این مکان برای اولین شهردار بوشهر آقای سیادت بنا گردید و در آن دوران به بلدیه معروف شد و بعدها شخصی به نام طاهری آن را خریداری کرد و نام طاهری بر این بنا ماندگار گردید.
امروزه این بنا در اختیار میراث فرهنگی و گردشگری قرار دارد و تبدیل به موزه مردم شناسی شده است.
موزه مردم‌شناسی بوشهر از مکان‌های دیدنی بندر بوشهر می باشد. این موزه در سال ۱۳۸۴ خورشیدی در خیابان ساحلی در محل عمارت قدیمی طاهری تاسیس شده است. این مکان دیدنی محل نمایش بخش‌هایی از شیوه زندگی، آداب و رسوم و فرهنگ مردم استان بوشهر بوده و فضای متفاوت موضوعات مردم‌شناسی استان بوشهر را به تصویر می‌کشد.

معماری عمارت طاهری بوشهر :

سبک معماری این بنا و ساختمان‌های بافت قدیم بوشهر ساده و سبکی خاص به نام بیت هیلانی بوده به طور کلی در بافت قدیم بوشهر تمامی عمارت‌ها و خانه‌ها از سنگ‌های آهکی مرجانی با ملات گچ ساخته شده و درها و پنجره‌ها از چوب جنگلی درختان ساج و به صورت دولنگه تهیه شده‌اند که بربالای تمامی درب‌ها هلالی با شیشه‌های رنگی کار شده است.