درباره عمارت هشت بهشت اصفهان

عمارت هشت ‌بهشت که به نامهای هشت به هشت و هشت در بهشت هم نامیده میشد یکی از عمارت‌های تاریخی مربوط به دوره صفویه در شهر اصفهان است که در پارک هشت بهشت یا پارک شهید رجائی قرار دارد. پارک شهید رجایی در خیابان چهار باغ عباسی، پایینتر از میدان امام حسین و روبروی استانداری واقع است.
عمارت هشت بهشت که روزگاری زیباترین کاخ عالم نامیده میشد در سال ۱۰۸۰ هجری قمری در روزگار شاه سلیمان صفوی در نزدیکی باغ بلبل ساخته شد. از میان کاخ‌های مصفا و کلاه فرنگی هایی که در این دوره در کنار چهارباغ احداث شده بود فقط کاخ هشت‌بهشت باقی‌مانده‌ است.
باغ وسیعی که عمارت در آن واقع شده جزئی از باغ بزرگ نقش جهان بوده‌است که شاه اسماعیل اول احداث کرد و در زمان جانشینان او بخصوص شاه عباس اول به قطعات متعددی تقسیم شد.

معماری عمارت هشت بهشت :

بخش مرکزی کاخ به صورت چهار صفه ساخته شده و ایوان آن رو به شمال است. سقفی که بر فراز این بنای ۴ صفه استوار است پوشیده از مقرنس‌های گچی خوش رنگ و خوش طرح است.
اتاقهای طبقه اول در چهار گوشه عمارت تزئیناتی از گچبری و نقاشی دارند. در طبقه دوم عمارت نیز مجموعه‌ای از رواق‌ها و اتاقها و طاقها و پنجره‌ها بر زیبائی آن می‌افزایند. این طبقه به راهروها و اتاقهای متعددی تقسیم شده که هر یک تزئینات خاصی دارند. در برخی حوض آب و در بعضی بخاری‌های دیواری تعبیه شده‌اند. دیوارها را نیز آینه‌های فراوان می‌پوشانیده‌اند. تمام سقف‌های کاخ را نیز موزائیک‌های بسیار عالی پوشانیده و دالانها و غلام‌گردش‌های بسیار زیبا و هماهنگ، آنها را احاطه کرده‌اند.
آنچه در این عمارت حائز اهمیت است ارتباطی است که میان فضاها و قسمت‌های مختلف آن پدید آمده‌است. این ارتباط باعث شده تا این عمارت در عین تنوع و گوناگونی و تعدد فضا از وحدت و یکپارچگی و تزئینات قابل توجه برخوردار شود.
تزئینات این کاخ هشت‌گوشه که نشانه روحیه معماری و تزئینات اواخر دوره صفوی است به همراه ساختمان آن که میان باغ واقع شده‌ است بعدها به فراوانی مورد تقلید قرار گرفته‌ است.