غار دو اشکفت کرمانشاه

غار دو اشکفت که در شمال شهر کرمانشاه در دامنه کوه میوله و مشرف به پارک کوهستان در غرب کوه طاق بستان قرار دارد شامل دو غار مجاور هم است که کهنترین بقایای سکونت انسان در شهر کرمانشاه در آن یافت شده است.
با توجه به مطالعات باستان‌شناسی انجام شده این غار در دوران پارینه سنگی میانی در حدود ۴۰ تا ۱۲۰ هزار سال پیش محل سکونت انسان بوده‌است. ارتفاع این غار در حدود ۱۶۰۰ متر از سطح دریاست.
گروه‌های شکارچی که احتمالاً از نوع نئاندرتال بودند با توجه به مزایای مختلف این مکان از جمله وجود چشمه آب دایمی در کنار غار، چشم انداز مناسب دهانه آن به دشت و دسترسی نسبتاً آسان به ارتفاعات بالاتر، به طور متوالی از این غار استفاده کرده اند. همچنین وجود یک برون زد زمین شناسی از جنس رادیو لاریت در نزدیک غار، امکان ساخت ابزار سنگی را در محل فراهم می کرده است، به طوری که اکثر ابزارهای سنگی یافت شده در محل از این نوع سنگ ساخته شده است.
مطالعات انجام شده در مکان‌های پارینه سنگی میانی کرمانشاه نشان می دهد که ساکنان این غارها بیشتر به شکار بز کوهی، میش وحشی،گورخر و اسب وحشی می پرداختند. البته حیوانات دیگر مثل مارال، گاو وحشی، آهو و گراز نیز شکار می شدند.

آثار به دست آمده از گمانه زنی های باستانشناسی شامل موارد زیرست :
– تراشنده ها و سرپیکان های دندانه دار دوره میانی پارینه سنگی جدید .
-قلم های حکاکی، تراشنده ها، تیغه های رو توش شده و سرپیکان های دوره زیرین پارینه سنگی جدید .
– ریز تیغه ها، چکش، قلم حکاکی و سوراخ کن های دوره فرا پارینه سنگی .
آثار بدست آمده از این غار در موزه پارینه سنگی زاگرس که در تکیه بیگلربیگی شهر کرمانشاه واقع است به نمایش در آمده اند.