قلعه سنگی قمرود – قم

قلعه قمرود که از جاذبه های تاریخی شهر قم بشمار می آید در حاشیه قمرود و در شمال کوه سفید و در جوار کاروان سرای کاج واقع است. این قلعه در شمال شرق شهر قم در مسیر جاده قم به گرمسار قرار گرفته است.
این بنای تاریخی متعلق به دوران اشکانیان است. فاصله مرکز شهر قم تا قلعه قمرود در حدود ۲۷ کیلومترست. قلعه تاریخی قمرود دارای بازارچه و همچنین یک حیاط مرکزی بوده که گرداگرد آن اتاق هایی قرار گرفته بودند. بنای قلعه دارای دو طبقه و دارای حوضخانه و بادگیر نیز می باشد. قلعه قمرود به دلیل گسترش روستای قمرود رو به ویرانی نهاده است.
قمرود دارای دو قلعه کهن و جدید بوده که امروزه تنها بخش هایی از آنها برجای مانده است. یکی از این قلعه¬ها احتمالاً مربوط به دوره صفویه یا پیش از آن است و اکنون به صورت باربند یا آغل گوسفند از آن استفاده می¬شود. قلعه دیگر در دوره صفویه توسط میرزا نظام غفاری که معروف به مهندس الممالک بود برای اسکان خانواده خود و اطرافیانش در جوار شرقی قلعه کهن قمرود ساخته شد.