قلعه های اشکانی سارو – سمنان

قلعه های اشکانی سارو در واقع دو قلعه هستند که در ۱۷ کیلومترى شمال شرقى سمنان در نقطه‌اى کوهستانى به نام سارو واقع شده اند. قلعه های سارو قلعه هایی بسیار محکم و تسخیرناپذیر هستند که طرز ساختمان و انتخاب محل بناى آن‌ها قابل توجه بوده و از شاخصه های معماری دوران گذشته است.
این قلعه‌‌ها در دو طرف کلاته یا مزرعهٔ سارو که چشمه‌ سارى زیبا است واقع شده‌اند. قلعهٔ‌ شمالى بر اثر گذشت زمان و بروز سوانح طبیعى و خرابکارى افراد گنج‌یاب تا اندازه‌اى ویران شده و خالى از سکنه است، ولى سازه محکم آن ابهت خاصى به این دره بخشیده است.

قلعهٔ‌ جنوبى که بر روى قلهٔ بسیار بلندى بنا شده، به قدرى محکم و تسخیرناپذیر است که یکى از مهم‌ترین قلعه‌هاى دفاعى شرق ایران محسوب مى‌شده است.

معماری قلعه های سارو :

ظاهراً ساختمان قلعه سه طبقه بوده است و چنین به نظر مى‌رسد که طبقهٔ اول آن جاى چارپایان و طبقهٔ‌ دوم محل سکونت رعایا و خانوادهٔ آنان و طبقهٔ سوم که داراى معبد و حمام و آبدارخانه بود و آن را بارگاه مى‌‌نامیدند، محل سکونت سربازان مدافع و بزرگان قلعه بود.

از موارد جالب توجه در این قلعه، بردن آب چشمه کلاته سارو به بالاى قلعه بود. با تسطیح زمین آب چشمه‌اى که در حدود چند صد متر از قلعه پایین‌تر بود ‌ به بالاى قلعه مى‌رسید و مورد استفاده قرار مى‌گرفت.

چهار گوشهٔ‌ هر یک از قلعه‌هاى سارو، برج‌هایى به منظور دیده‌بانى ساخته شده که بسیار جالب توجه و دیدنى است. تاریخ بناى اولیهٔ قلعه‌هاى سارو را به دورهٔ پیشدادیان و کیانیان نسبت مى‌دهند، ولى در زمان‌هاى مختلفى چون دورهٔ اشکانیان و اسپهبدان طبرستان، یکى از پایگاه‌هاى مهم آن‌ها بود و مورد استفاده قرار مى‌گرفت.
این قلعه به مدت دو قرن مرکز تجمع فرقه باطنیان بود.

مسیر دسترسی به قلعه های سارو :

برای رفتن به قلعه های سارو در مسیر سمنان به دامغان در شهرک صنعتی مسیری به سمت شمال در کنار کارخانه فروسیلیس وجود دارد. پس از طی یک مسیر نیم ساعته که چندان هم هموار نیست به قلعه های سارو میرسید.
مسیر دیگر قلعه سارو از جاده پیغمبران است. برای این مسیر میتوانید در جاده سمنان به مهدیشهر در سمت راست به جاده پیغمبران وارد شده و به قلعه های سارو برسید.