محله باستانی سورو – بندرعباس

محله باستانی سورو در بخش غربی بندرعباس واقع شده و یکی از نقاط دیدنی این بندر در جنوب ایران است.
از محله تاریخی سورو سکه‌های متعددی مربوط به دوران مختلف به ویژه دوران ساسانی، صفویه و قاجاریه به دست آمده‌است که اکنون در موزه بندرعباس نگهداری می‌شود. از سکه‌های مکشوفه چنین بر می‌آید که ملوک هرمز صاحب ضرابخانه بوده‌اند و به غیر از مسکوکات مس و نقره، مسکوکات طلا هم ضرب می‌کرده‌اند . درسال ۱۹۲۵ میلادی تعداد ۶۴ سکه طلا ضرب شده ملوک هرمز و جرون در قریه گودو کشف شده ‌است .

تاریخچه منطقه تاریخی سورو :

کمتر نوشته ای در تاریخ بندرعباس می توان یافت که در آن به بندر سورو اشاره نشده باشد. در بعضی از این نوشته ها به عنوان بندری کوچک در مقابل جزیره هرمز یاد شده، در نوشته دیگری بعنوان دهکده ماهیگیری در ساحل خلیج فارس یا بندری در مسیر جاده هرمز به فارس، یاد شده است.
انجه مسلم است تاریخ سورو با بندر هرمز قدیم ، جزیره هرمز، جرون، گامرون و بعد ها بندر عباس گره خورده است.
بندر سورو که امروزه محله ای در بندر عباس می باشد از دوران هخامنشی مسکونی بوده و رونق داشته است. علت توجه بازرگانان آن دوره به این بندر و قریه کوچک دو دلیل عمده داشت، یکی به سبب نزدیکی به هرمز و دیگری بدلیل قرارگیری در مسیر راه تجاری فارس به هرمز، لذا اهمیت خود را در دوره های پس از این نیز از دست نداد.
آنگونه که در اسناد داخلی و خارجی اشاره شده، شهر فعلی بندر عباس برای اولین بار توسط هلندیها در شرق سورو بنا گردید، ساختمان گمرک قدیم و عمارت کلاه فرنگی از جمله اولین بناهایی بودند که ایجاد شدند و کم کم شهر گسترش یافت. در این رابطه مدارک، نقشه و نقاشی هایی از بافت اولیه شهر جدید بندر عباس در اسناد مربوط به کمپانی هند شرقی هلند می توان یافت.

اسکله سورو :

در سال ۱۳۳۴ خورشیدی در بررسی محل مناسب برا