مدارس تاریخی مشهد – مدارس مشهد – مدارس قدیمی مشهد –  مدارس قدیمی ایران – مدارس شهر مشهد – لیست مدارس مشهد – مدارس غیرانتفاعی مشهد – مدارس نمونه دولتی مشهد – مدارس هوشمند مشهد – اسامی مدارس مشهد – سایت مدارس مشهد

شهر مشهد در درجه اول شهری مذهبی و زیارتی می باشد. اما این شهر با قدمت دیرینه خود آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری منحصر بفردی نیز دارد. بناهای تاریخی و آثار تاریخی و قدیمی مشهد زیاد هستند. قسمتی از بناهای تاریخی شهر مشهد را مدارس قدیمی و تاریخی این شهر تشکیل می دهند. این مدارس قدیمی مشهد از جنبه معماری و همچنین تاریخی که در خود دارند حائز اهمیت هستند.

مدارس دولتی، مدارس غیردولتی، مدارس غیرانتفاعی مشهد و مدارس جدید و هوشمند مشهد در این روزها مشغول آموزش نسل جدید هستند، ولی این مدارس تاریخی در عین اینکه همچنان به فعالیت خود می پردازند از جنبه توریسم و گردشگری مورد توجه هستند. پلان و معماری این اثرهای تاریخی مورد مطالعه بسیاری از محققان قرار می گیرد. برخی از این مدارس در دسته مدارس حوزه علمیه و مدارس مذهبی دسته بندی می شوند.

در اینجا لیست مدارس مشهد که جنبه ای تاریخی دارند را آورده ایم تا با آنها آشنا شوید. فهرست مدارس مشهد بیشتر از این است ولی در اینجا اسامی مدارس مشهد که بار تاریخی بیشتری را دارند اشاره کرده ایم. عکس این مدارس مشهد نیز ارائه شده تا هر چه بیشتر بازدید مجازی بهتری داشته باشید.

 

 

* مدرسه باقریه مشهد

* مدرسه بهزاد مشهد – مدرسه حاج حسن مشهد

* مدرسه پریزاد مشهد

* مدرسه سلیمان خان مشهد

* مدرسه مدرسه دودر – مشهد

* مدرسه عباس قلی خان – مشهد

* مدرسه میرزا جعفر مشهد

* مدرسه نواب مشهد

* مدرسه غیاثیه (خرگرد) – روستای خارگرد خواف