موزه زمین شناسی تهران

موزه زمین شناسی در محل سازمان زمین‌شناسی در میدان آزادی ساخته شده است. این موزه در میدان آزادی تهران، خیابان معراج واقع است. موزه زمین شناسی تهران برای ارایه نمونه هایی از سنگ ها، سنگواره ها، کانی ها و اشیاء دیگری که ضمن تحقیقات زمین شناسی به دست آمده اند تشکیل شد.
مساحت موزه ۳۴۵ متر مربع است و زمان تاسیس آن همزمان با تاسیس سازمان زمین شناسى کشور در سال ۱۳۳۸ مى باشد. در سال ۱۳۸۷ موزه مورد بازسازى کامل قرار گرفته است. موزه سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور موزه اى تخصصى است که به طور خاص نمونه هایى از سنگ، کانى، سنگواره (فسیل) و اشیاء معدنکارى قدیمى بدست آمده از نقاط مختلف داخل و خارج کشور را در خود جاى داده است.
در این موزه حدود ۴۰۰ نمونه سنگ و ۲۰۰۰ نمونه کانى و بیش از ۱۲۰۰ نمونه سنگواره و۶۵ نمونه ابزار معدنکارى قدیمى مکشوفه از معادن ایران و اشیاى باستان شناسى نگهدارى مى شود.
ساختمان موزه یک طبقه با بخش‌های گوناگون است. این بخش‌ها شامل آثار زیر است :
سنگ‌های کانی، آثار فسیلی، آثار باستان‌شناسی مربوط به هشتصد سال پیش، فسیل‌های دوران اول تا چهارم زمین‌شناسی، ماکت فسیل‌های کم‌یاب، تخم‌‌های دایناسور که از مرز فرانسه و اسپانیا آورده شده، فسیل جای پای دایناسور که از استان کرمان به این موزه آورده شده است. همچنین کانی‌های قیمتی نظیر فیروزه، الماس و سنگی که گویا نیل آرمسترانگ از کره ماه به زمین آورده و در زمان رژیم سابق به ایران اهدا شد، در این موزه قرار گرفته است.