میدان ساعت ساری

میدان ساعت در مرکز شهر ساری واقع شده است. مردم ساری به آن پاساعت میگویند. یکی از دیدنی های شهر ساری این ساعت تاریخی می باشد.
این میدان دارای برجی با ساعت عقربه ای بزرگ و مجهز به صدای زنگ ناقوس است. در قسمت فوقانی این برج در چهار طرف آن که رو به سوی یک خیابان دارد ساعتی بزرگ وجود دارد که در هنگام تغییر ساعات به تعداد رقم ساعت آن لحظه به صدا در می آمد.
زمان رضا شاه ، آلمانی ها طرحی را ارائه دادند که برج ساعت ساری بر همان اساس ساخته شد.
در سال ۱۳۵۵خورشیدی ساخت میدان این برج آغاز شد و در نهایت در سال ۱۳۵۷ پایان یافت. محمد علی حمیدی نوا سازنده این برج می‌باشد.
میدان ساعت به جهت کاربرد مصالح زیاد در آن از استحکام زیادی برخوردارست.
در سکوت شب‌های ساری صدای ساعت ۱۲ شب بدلیل تعداد بالای دفعات آن و نیز سکوت شب تا دورترین خیابان‌های ساری شنیده می شد. در سال ۱۳۸۰ خورشیدی ساعت زنگدار این برج به علّت اعتراض مردم ساری قطع شد.