گردشگری فیروزآباد,نقش برجسته اردشیر بابکان,پل مهر نرسه,مهر نرسه,نرسی,نقش اردشیر بابکان,تاجگذاری اردشیر بابکان,نقش برجسته فیروزآباد,نقش برجسته های فارس,نقش برجسته های ایران,مکان های تاریخی ایران,سنگ نگاره های فیروزآباد,سنگ نگاره تاجگذاری اردشیر بابکان

 

یکی از جاذبه های گردشگری و مکان های تاریخی فیروزآباد نقش برجسته یا سنگ نگاره تاجگذاری اردشیربابکان می باشد. روبروی قلعه دختر، در پایین کوه در سمت راست رودخانه تنگاب به سمت فیروزآباد در کوه نقش برجسته ای در ارتفاع چهارمتری از کف رودخانه حجاری شده است که در بین مردمان منطقه به نقش رستم تنگاب مشهورست. این نگاره دوم اردشیر در فیروزآباد است.
در اینجا بود که وزیر اعظم مهر نرسی در سده پنجم میلادی پلی بر رودخانه ساخت که امروز ویران شده است. این نگاره ستبر و آسیب دیده از باد و باران که ۷ متر پهنا ۳٫۷۰ متر بلندی دارد، مجلسی است از دیهیم ستانی اردشیر اول از اهورامزدا، احتمالاً پس از ۲۲۶ میلادی، در سالی که اردشیر در تیسفون(در نزدیکی بغداد امروز) پایتخت شاهنشاهی تاجگذاری کرد.
در سمت چپ مجلس دیهیم ستانی اهورامزدا را داریم که با دست راست در حال دادن دیهیم شاهی، که دو نوار از آن آویخته، به اردشیر است. اردشیر اول، با تاجی که شناسه اوست، متشکل از کلاهخود و کاکل یاد شده، به بلندای اهورامزدا روبروی او ایستاده است. شاهنشاه با دست راست دیهیم را می ستاند و دست چپ خود را، با سبابه به جلو خمیده، به آئین ساسانیان به رسم احترام بلند کرده است.
کسی که بلافاصله بعد از ندیم در سمت راست او ایستاده است، به طوری که از نشان روی کلاهش پیداست، شاپور ولیعهد اردشیر است. چون شاپور در سال ۲۷۲میلادی درگذشت، می تواند در زمان فراهم آمدن این نگاره ۲۶ تا ۲۹ ساله بوده باشد. پدرش اردشیر که در سال ۲۴۱میلادی درگذشت، به هنگام دیهیم ستانی(۲۲۶میلادی) می توانسته ۵۰ تا ۵۵ ساله باشد.

 

پل مهر نرسه :

 

یکی دیگر از آثار تاریخی و جاهای دیدنی فیروزآباد پل مهر نرسه است. در ۱۲ کیلومتری فیروزآباد، در تنگه ای در مسیر فیروزآباد به شیراز، در کوه جنوبی و کنار نقش برجسته اردشیر ساسانی، آثار یک کتیبه پهلوی در هفت سطر وجود دارد که ترجمه آن براساس مطالعات پروفسور “هنینگ” استاد زبان پهلوی دانشگاه لندن، چنین است: “این پل به دستور مهرنارسه ورزگ فرمازاد برای شادی روح او به هزینه خودش ساخته شد. هر کس از این راه عبور کند، برای مهر نارسه و پسرانش به دلیل ساختن این پل درود فرستد. با کمک و لطف خداوند، نادرستی و فریب در آنجا نخواهد بود”.
مهرنرسه یا مهرنارسه، از بزرگ ترین فرمانداران و وزیران ساسانی بود که وزارت سه پادشاه قرن پنجم میلادی را برعهده داشت و کارهای عمرانی بسیار انجام داد. بقایای اندکی از پل در این محل مشهود است./n