پل آذر,پل آذر اصفهان,آدرس پل آذر,بناهای تاریخی اصفهان,پل اصفهان,پل های اصفهان,بنای تاریخی اصفهان,ابنیه تاریخی اصفهان,دیدنیهای اصفهان,گردشگری اصفهان,اماکن گردشگری اصفهان,جاهای تاریخی اصفهان

 

پل آذر از مجموعه پل‌هایی است که با معماری نو بر روی زاینده رود در شهر اصفهان ساخته شده‌است. به تاریخ ۷ مهر۱۳۵۲ مراسم کلنگ زنی آن آغاز شد و در سال ۱۳۵۷ در زمان رضا آزمایش، شهردار اصفهان، گشایش یافت.

یک سال پس ازکلنگ زنی پل بزرگمهر، مدیران شهر متوجه شدند که جای دو پل دیگر در شهر خالی است و دوباره دست به کار شدند.
در آغاز سال ۱۳۵۵ که سقف پل آذر نیز زده شده بود، برای مردم اصفهان که پل بلند فلزی را دیده بودند، کوتاه بودن پل آذر عجیب می نمود.

 

آدرس پل آذر اصفهان – پل آذر کجاست :

پل آذر در میان پل فلزی در غرب و سی ‌و سه ‌پل در شرق قرار دارد و خیابان آذر در شمال زاینده رود را به خیابان توحید در جنوب این رود پیوند می‌دهد. خیابان آذرجنوبی(توحید کنونی) پیش از ساخت این پل وجود نداشت و پس از پایان ساخت پل، خیابان توحید نیز ساخته شد.