پل شیخ سنندج – پل قلیچیان

پل‌ شیخ یا پل قلیچیان از بناهای منسوب به دوران زندیه است که به سبک دوران صفوی توسط خسرو خان اول، در حدود ۲۳۵ سال قبل بازسازی شده است. این پل‌ در حدود ۵ کیلومتری شمال شرق سنندج در مسیر جاده آسفالته روستای بابا ریز و قلیچیان روی رودخانه قشلاق احداث شده است. راه دسترسی به این پل تاریخی مسیر ارتباطی سنندج به بیجار و زنجان می باشد.
پل اولیه دارای ۶ دهانه به شکل جناقی پنج و هفت بوده است که سه طاق سمت غربی آن به علت آسیب دیدگی در دوران حکومت رضاشاه پهلوی بازسازی شد. قوس های پل شیخ از نوع رومی و جناغی است.
طول پل شیخ ۵۳٫۵ متر، پهنای پل شیخ ۵٫۳۰ و ارتفاع آن از کف رودخانه ۷٫۶۰ متر است. این پل دارای شش دهانه است که از این میان چهار دهانه میانی بزرگ تر از دو دهانه کناری است.

وجه تسمیه پل شیخ سنندج :

از آنجا که این پل به وسیله یکی از افراد عارف و بانفوذ استان به نام حاج شیخ شکرالله شهبازی مرمت شد به پل شیخ شهرت یافته است .