پل مارنان,پل مارنان اصفهان,آدرس پل مارنان,پل های اصفهان,پل اصفهان,پل های ایران,بناهای تاریخی اصفهان,جاهای تاریخی اصفهان,مکانهای تاریخی اصفهان,اماکن تاریخی اصفهان,گردشگری استان اصفهان

 

پل مارنان یکی از پل های قدیمی اصفهان است که در بخش غربی زاینده رود ساخته شده و ارتباط بین قسمت های شمالی و جنوبی شهر را برقرار می کند. زمان احداث آن احتمالا به دوره ساسانیان برمیگردد. شکل امروزی پل مارنان با نمای ساختمانی آن در عصر صفویه تغییری نکرده ولی تعمیرات مکرر داشته‌ است.

 

آدرس پل مارنان – پل مارنان اصفهان کجاست :

 

پل مارنان در خیابان مطهری و بین پل فلزی و پل وحید واقع است.

 

نامگذاری پل مارنان اصفهان :

پل مارنان در اصل ماربین نام داشته‌ که این کلمه نیز دیگرگون شده مهربین از فرهنگ اوستایی است.

 

حوادث تاریخی پل مارنان :

پل مارنان شاهد رویدادهای زیادی در طول تاریخ بوده است، از جمله اینکه بخشی از پل در آخرین روزهای حکومت صفوی، که افغانها به رهبری محمود افغان اصفهان را محاصره کرده بودند، به دستور شاه سلطان حسین مورد تخریب قرار گرفت تا مانع از ورود افغانها به داخل شهر شوند، اما سرانجام دشمنان از رود گذشتند و پس از تسخیر اصفهان، مردم را مورد قتل و غارت قرار دادند.

 

دوستی با پرندگان در کنار پل مارنان:

اگر بعدازظهرها به کنار پل مارنان اصفهان بروید صحنه های جالبی خواهید دید. مردم محله های اطراف، خرده های نان را از سفره های خود جمع می کنند و به اینجا می آورند و با دست خود به پرندگان که بیشتر از نوع مرغان دریایی هستند غذا می دهند. وقتی بر روی پل قدم می زنید مرغان دریایی نزدیک شما به پرواز درآمده و بدون اینکه ترسی از شما داشته باشند، از دست شما غذا می گیرند.