چشمه شور

چشمه شور در انتهای جاده‌ای منشعب از جاده تهران قم در ناحیه علی‌آباد و در نزدیکی دریاچه حوض سلطان واقع است.
بهترین زمان برای بازدید این چشمه اواخر پاییز تا اردیبهشت ماه می باشد، چرا که در منطقه گرمسیر واقع شده است. به سبب گرمی هوا در تمام ماههای سال برای سفر و تفریح مناسب نیست. این چشمه توسط بخش خدمات اجتماعی وزارت نفت اداره می‌شود، لذا علاقمندان به استفاده از تأسیسات آن باید از این بخش مجوز دریافت نمایند.