کاخ شاسمن گرگان

کاخ تاریخی شاسمن در شهر گرگان قرار گرفته و بنا به روایتى در سال ۷۹۵ هـ.ق به وسیله امیرتیمور در مکانی مشرف به ساحل رودخانه ساخته شده است. برخى از سیاحان و جغرافى‌دانان از این کاخ نام برده‌‌اند که از آن جمله مى‌‌توان به حافظ ابرو اشاره کرد. طبق گفتهٔ‌ وى این کاخ بعد از اینکه امیر تیمور سراسر مازندران را مورد تاخت و تاز قرار داد، جهت اقامت وى در شهر گرگان ساخته شد.
بناى اولیهٔ این کاخ در واقع قلعه‌اى بود که در سال ۷۶۱ هـ.ق توسط ابوبکر شاسمانى که حاکم شاسمان بود احداث شده است. در سال ۷۹۵ هجری قمری به جاى این قلعه، قصر فعلى ساخته شده و امیر تیمور زمستان آن سال را در آنجا گذرانیده است.