آبشار آب مراد لاسم- آمل

آبشار آب مراد لاسم- آمل

Date: 1970-01-01
Timing: to

Location : 108 کیلومتری جنوب آمل، از طریق کیلومتر 90 جاده هراز، در روستای لاسم

آبشار آب مراد در آمل در روستای ییلاقی دشت لاسم در شهرستان آمل واقع است که از مجموعه هفت آبشارهای لاسم تشکیل شده و به آب مراد معروف می باشد. از مکان‌های دیدنی و زیبای منطقه بالا لاریجانبیشتر بخوانید

  Pinpoint