لطفا چند لحظه صبر کنید

loading icon

سنگ نگاره

نقش برجسته تاجگذاری اردشیر بابکان - پل مهر نرسه

نقش برجسته تاجگذاری اردشیر بابکان – پل مهر نرسه

Date: 1970-01-01
Timing: to

Location : استان فارس - فیروزآباد - جاده فیروزآباد به شیراز - روبروی قلعه دختر فیروزآباد

یکی از جاذبه های گردشگری و مکان های تاریخی فیروزآباد نقش برجسته یا سنگ نگاره تاجگذاری اردشیربابکان می باشد. روبروی قلعه دختر، در پایین کوه در سمت راست رودخانه تنگاب به سمت فیروزآباد در کوه نقش برجسته ای دربیشتر بخوانید

  Pinpoint
نقش برجسته پیروزی اردشیر بر اردوان - فیروزآباد

نقش برجسته پیروزی اردشیر بر اردوان – فیروزآباد

Date: 1970-01-01
Timing: to

Location : استان فارس - فیروزآباد - ابتدای جاده فیروزآباد به شیراز - 2 کیلومتری نقش برجسته تنگاب

در فاصله دو کیلومتری نقش برجسته تنگاب و در همان سمت کوه ، نقشی بر کوه حکاکی شده است که به نقش برجسته جنگ تن به تن و یا دف و چنگ مشهور بوده و از سده سوم میلادیبیشتر بخوانید

  Pinpoint
error: