شهربازی سیمرغ - سمنان

شهربازی سیمرغ – سمنان

Date: 1970-01-01
Timing: to

Location : ورودی غربی شهر سمنان، میدان قومس، شهربازی سیمرغ

پارک سیمرغ با مساحت ۸۰ هکتار در ورودی غربی شهر سمنان در میدان قومس واقع شده است. در میانه این پارک دریاچه کوچکی وجود دارد که دارای چشم انداز زیبایی است.

  Pinpoint