لطفا چند لحظه صبر کنید

loading icon

فرودگاه

شماره تلفن فرودگاه امام خمینی - فرودگاه امام خمینی تلفن - شماره تماس فرودگاه امام - تلفن فرودگاه

شماره تلفن فرودگاه امام خمینی – فرودگاه امام خمینی تلفن – شماره تماس فرودگاه امام – تلفن فرودگاه

Date: 1970-01-01
Timing: to

Location : 47 کیلومتری جنوب غرب تهران در نزدیکی رباط کریم - فرودگاه امام خمینی

در ادامه مطلب فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران به راههای ارتباط با این فرودگاه می پردازیم.

  Pinpoint
فرودگاه امام خمینی تهران - فرودگاه بین المللی امام خمینی - فرودگاه تهران - روابط عمومی فرودگاه امام

فرودگاه امام خمینی تهران – فرودگاه بین المللی امام خمینی – فرودگاه تهران – روابط عمومی فرودگاه امام

Date: 1970-01-01
Timing: to

Location : 47 کیلومتری جنوب غرب تهران - فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران در میانه بزرگراه تهران به قم در فاصله ۴۷ کیلومتری شهر تهران در سایتی ۱۴ هزار هکتاری واقع است.

  Pinpoint
error: