پارک جنگلی سراوان رشت - سراوان - جنگلهای گیلان - سراوان کجاست - جنگل های شمال

پارک جنگلی سراوان رشت – سراوان – جنگلهای گیلان – سراوان کجاست – جنگل های شمال

Date: 1970-01-01
Timing: to

Location : کیلومتر 17 جاده رشت به تهران، پارک جنگلی سراوان

پارک جنگلی سراوان که از قدیمی ترین عرصه های جنگلی استان گیلان بوده و به لحاظ دارا بودن گونه های متنوع گیاهی در سطح کشور کم نظیرست با مساحت تقریبی ۱۴۸۷ هکتار درکیلومتر ۱۷ جاده رشت به تهران واقعبیشتر بخوانید

  Pinpoint